پشتیبانی گروه گزارش دهی  و رفع اشکال سایت
پشتیبانی گروه تصحیح تکالیف  برای کتاب استارتر
تصحیح جمله بندی برای آمادگی آیلتس
مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(تصویری)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه
پکیج ترم 2 کتاب 1 امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(ویژه کسانی که استارتر را با پشتیبانی خریدند)
ترم 2 کتاب 1 صوتی  اکونومیک
مجموعه گرامرهای کتاب شماره یک امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان(صوتی)در عرض 7 ساعت و 25 دقیقه و 1 ثانیه
مجموعه گرامر کتاب استارتر امریکن اینگلیش فایل+تمرین انتهای هر مبحث گرامری+دوره واژگان (صوتی)در عرض 5 ساعت و 25 دقیقه و 25 ثانیه
پکیج ترم 3  کتاب 2  امریکن اینگلیش فایل (تصویری)(جلسات 33 تا 48)(سطح A2 به B1)
نمایش صفحه 6 از 11 - از مجموع 91 نتیجه